Admin 08.02.2017 Vlaška magija

Vlaška magija spada u jednu od najpoznatijih magija širom Balkana, naročito u istočnoj Srbiji, i smtra se najozloglašenom magijom na svetu. Mnogi kažu da je vlaška magija odmah posle "vudu" magije ali da li je vlaška magija istinski tako crna ili se ljudi nje samo boje. Ja ću pokušati da kroz moje izlaganje na ovoj stranici pojasnim vlašku magiju.

Ljudi u istočnoj Srbiji koji se bave vlaškom magijom veruju da svaki problem započinje zbog crne magije i rešava se belom magijom pa otuda i postoji toliko broj vračeva i vračara koji se bave rešavanjem problema. Vlaška magija koristi se najviše za odbacivanje zla sa sebe, pružanju pomoći osobama koja traže pomoć od viših, božjih sila za rešavanje nekog problema.

Da vlaška magija nije tako strašna, opasna i zla kako se o njoj priča, govori i prilog da svaka prava vlaška vračara, kada od nje zatražite pomoć, prvu stvar koju će uraditi je zatražiti odgovor da li je određena situacija prokletsvo ili je bačena magija. Ukoliko je u pitanu prokletstvo, zbog nekog lošeg dela koje su počinili preci, rutual će podrazumevati odlazak u crkvu i prinošenje „žrtve“ svecu i umilostiljavanje Boga. Ukoliko je u pitanju,“ bačena“ magija, pristupiće skidanju čini, bajalicama i specifičnim rutualima u zavisnosti od potrebe.

Ukoliko se radi o magiji, pristupa se činu skidanja magije. Magija se skida različito. U zavisnosti od vračare do vračare rekviziti i načini skidanja magije se razlikuju, ali razlikuju se verovatno i zbog različitosti magije koja je napravljena. Ako je nekome urađena magija za brak, ova se magija verovatno skida svuda na isti način, ali ako se radi o nekoj drugoj magiji, magije se verovatno mora skinuti drugačije pa zbog toga mislim da postoji različitosti u skidanju magija.