Admin 14.03.2017 Kontakt

vidovnjakigor (Biel,SCHWEIZ,Švajcarska) samo ako pronađete da je ovako napisano imate pravu adresu. Ovo govorim zato što postoji još jedna adresa sa istim imenom a nije u mom vlasništvu.

Putem Skajpa (Skype) možete da zovete ili šaljete poruku iz bilo koje zemlje. Aplikacija koristi internet, tako da može izazvati troškove konekcije kod Vašeg internet provajdera.

Besplatne usluge koje možete da dobijete putem Skajpa (Skype) su analiza i čišćenje od negativne energije, analiza na sve magije. Više informacija o zakazivanju termina možete da pročitate «««ovde»»»

helpline@hotmail.ch Putem E-maila možete da šaljete poruku iz bilo koje zemlje. E-mail koristi internet, tako da može izazvati troškove konekcije kod Vašeg internet provajdera.

Slanjem poruke za besplatan odgovor na ovaj e-mail, nemožete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj e-mail možete da postavite pitanje po pravilima sajta (postavi pitanje), a odgovor se dobija isključivo na stranici (pročitaj odgovor). Na isti način (porukom) možete da dobijete odgovore koje su vezane za moj rad, da zakažete termin, odgovor u vidu informacija... Više informacija o zakazivanju termina možete da pročitate «««ovde»»»

+41 79 511 96 37 Na ovaj broj možete da šaljete poruku iz bilo koje zemlje. Aplikacija koristi internet, tako da može izazvati troškove konekcije kod Vašeg internet provajdera.

Slanjem poruke za besplatan odgovor na ovaj broj, ne možete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj broj, porukom, možete da postavite pitanje po pravilima sajta (postavi pitanje), a besplatan odgovor dobija se isključivo na stranici (pročitaj odgovor).

♦ Besplatne usluge koje možete da dobijete su analiza i čišćenje od negativne energije, analiza na sve magije. Više informacija o zakazivanju termina možete da pročitate «««ovde»»»

TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI. Putem Telefona na ovaj broj možete da zovete iz bilo koje zemlje, a cena poziva plaća se po normalnoj telefonskoj usluzi koja važi za telefonski poziv iz Vaše zemlje u Švajcarskoj.

Pozivom na ovaj broj za besplatnu analizu nemožete da dobijete besplatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Pozivom na ovaj broj možete da dobijete samo odgovore koje su vezane za moj rad, pojašnjenja na sajtu, da zakažete termin za neku uslugu koja je prikazana na ovom sajtu... odgovori u vidu informacija.

♦ Slanjem SMS poruke za besplatnu analizu na ovaj broj, nemožete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj broj porukom možete samo da postavite pitanje po pravilima sajta, a besplatan odgovor se dobija isključivo na sajtu.

TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI. Putem WhatsApp na ovaj broj možete da zovete ili šaljete poruku iz bilo koje zemlje. Aplikacija koristi internet, tako da može izazvati troškove konekcije kod Vašeg internet provajdera.

Pozivom ili slanjem poruke za besplatnu analizu na ovaj broj, nemožete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj broj porukom možete da postavite pitanje po pravilima sajta, a besplatan odgovor dobija se isključivo na sajtu. Na isti način (poziv, poruka) možete da dobijete samo odgovore koje su vezane za moj rad, pojašnjenja na sajtu, da zakažete termin... odgovori u vidu informacija.