Admin 10.01.2019 Šizofrenija

Poznato je da crna magija utiče na mnoge zdravstvene probleme, ali ja ću ovde govoriti o šizofreniji. Šizofrenija je mentalni poremećaj koji se karakteriše naglim prekidom misaonog procesa i veoma emotivnom reakcijom. Najčešće se manifestuje slušnim halucinacijama, paranoidnim ili čudnim obmanama, ili neorganizovanim govorom i razmišljanjem, a sve to je praćeno značajnom socijalnom i poslovnom disfunkcijom. Početni simptomi se najčešće javljaju u ranoj mladosti sa globalnom rasprostranjenošću tokom života od oko 0,3-0,7%. Dijagnoza se zasniva na posmatranom ponašanja i na podacima iz pacijentovog života.

U magiji nije poznat tačan naziv magije koja čoveka može da izludi i natera da se ponaša kao da boluje od šizofrenije, osim što je poznato da se radi o jakoj crnoj magiji, i zna se da do ovoga može doći samo ako je čovek opčinjen sa dve ili više magije. Kada je čovek opčinjen sa dve ili više crnih magija, u njegovoj psihi stvara se nekoliko protoka negativnih energija (demona), i čoveku se delimično preobrati razum. Nekada to bude u vidu komandi i glasova, i dok omađijani ne ispuni ono što mu se kaže, osoba nemože da se smiri. Nekada se to dešava u slikama, i u zavisnosti šta osoba u tom momentu vidi može doći do ozbiljnih problema.

Ova tradicija izluđivanja ljudi crnomagijskim ritualima poznata je vekovima i postoje primeri stotinama godina stari koji dokazuju ovo postojanje. Mozak pod dejstvom dve ili više crnih magija pribegava logičkom zaključivanju i razmišljanju, a nauka ovaj fenomen poistovećujesa simptomima šizofrenije. Podudarnost je očigledno velika, ali postoje, za sada, neobjašnjene pojedinosti koje dokazujuje da nije uvek, jer u magiji dokazano je da se isti simptomi mogu javiti i kada je osoba pod uticajem "zlih sila"! A skidanjem crne magije ovi simptomi nestaju. Zbog situacije u kome se pogođeni ovim problemom može naći teško je reći od koga prvo zatražiti pomoć, ali izbor neka bude Vaš!

Početni simptomi šizofrenije javljaju se u vrlo ranoj mladosti, ma da to ne može da bude sigurno merilo, ali ako u detinjstvo (do 16 god) niste imali simptome koji ukazuju na šizofreniju, nije Vam bajano protiv strahova, uroka..., i kada ste već postali punoletan (ili stariji) i odjednom počinjete da čujete nekakve razumne glasove, kao što su doziv vašeg imena, ili vidite senku neke životinje... probajte sa skidanjem crne magije kod proverenih ljudi. Ukoliko ste sigurni da Vam je crna magija sigurno skinuta, a slični se simptomi ponovo javljaju, obavezno javite se doktoru. Takođe je bitno da znate pod kojim se okolnostima ovo desilo. Da li je to bilo čim ste ustali, u tom momentu bili preplašeni od nečega, ili se sve zbilo spontano.

Ukoliko se sve desi spontano slučajno, i opet se ponavlja tu može da ima elemenata crne magije. Ukoliko se to desi kada se probudite, kada ste se od nečega uplašili..., ili Vam je mozak u tom momentu nečime bio opterećen, i ovo se ponavlja u narednim nedeljama sve češće i jače, moj je savet da se konsultujete sa doktorom, i prema mogućnostima sa ljudima koji provereno znaju da skidaju magiju. Vrlo je teško znati da li simptomi šizofrenije nastaju zbog crne magije ili šizofrenije, ali sigurno se zna kada se osete pozitivni efekti. Ovo govorim zato što je bilo ljudi koji su imali blage simptome šizofrenije, a kasniji bili opsednutom i crnom magjom pa je došlo do osećaja jačih simptoma. Skidanjem crne magije simptomu su se ublažili, odnosno vraili u prvobitno stanje ali nisu totalno prestali, što znači da je bila potrebna i pomoć lekara specijaliste.

Moja preporuka ljudima koji imaju dijagnosticiranu šizofreniju da 1-2 puta mesečno sebe očiste od negativne energije, jer šizofrenija stvara jako brzo i veliku negativnu energiju pa se zbog toga dešava da čovek sa dijagnosticiranom šizofrenijom ima više padova nego uspona. Svaka bolest stvara negativnu energiju i što je negativna energija veća, oporavak je teži i traje duže...

USKORO OPŠIRNIJE !!!