Admin 06.02.2017 Blagoslovena Ikona

ZAPADNI STIL

Ova Blagoslovena Ikona pomaže ako ste zavisnik od droge, alkohola, kocke... i želite da se toga oslobodite a za to snage nemate. Ikona može da se radi i za članove porodice, familije, prijatelja... koji imaju probleme ove vrste. Svakom vlasniku Ikone, na Ikoni, upisuje se ime, prezime, datum, mesec, godina rođenja i želja. Ikona jako dobro štiti od rizika da Vi ili neki član Vaše porodice, familije ili prijatelj ne postane zavisnik od droge, alkohola, kocke...

Ova blagoslovena Ikona datira iz Hristovog suđenja, momenat kada je on lažno optužen za dela koja nije počini pa je zbog toga Isus bio izbičevan do iznemoglosti da bi na kraju sve to završilo raspećem na krstu

Ova se Ikona može držati u kući, stanu... kao sećanje na nepravedno suđenje bezgrešnom Isusu Hristu

Ikona se radi u dve dimenzije

♦ Prva dimezija je 10 x 15 cm

♦ Druga dimezija je 21 x 30 cm

∗ Cena dimenzije 10 x 15 cm kreće se od 65 € do 95 €. Cena zavisi od zemlje u kojoj se Ikona šalje

∗ Cena dimenzije 21 x 30 cm kreće se od 120 € do 180 €. Cena zavisi od zemlje u kojoj se Ikona šalje

U cemu uračunat je rad za izradu Ikone, materijal, ram i poštarina

Za narudžibinu ili pitanja, pišite na e-mail: helpline@hotmail.ch