Admin 19.03.2017 Depresija

Danas je depresija poznata medicini mnogo više nego ranijih godina. Čak je poznato jako puno uzročnika koji stvaraju depresiju, ali Ja neću o tome da govorim. Govoriću o uzročniku koji zvanična medicina ne priznaje a prouzrokuje laku i tešeku depresiju. Radi se o uzrokčniku koji se izvodi putem crne magije, i zove se "omrza". Ova vrsta crne magije radi se isključivo da bi neko nekoga namrzo. Izazvao svađu u vezi, braku, porodici... Naterala da osoba bude stalno, napeta, mrzovoljna i depresivna prema svakom, bilo kada i bilo gde. I za ovo ne postoji tableta ili zvanični lek koji može pomoći, rešiti problem.

Ova magije deluje tako što osobi kome se uradi, nabaci ili nagazi, za vrlo kratko vreme, postepeno i sigurno menja raspoloženje. Najčešće se dešava da počinje sa time da osobi sve smeta, ali još uvek ima snage da može sve dobro da kontroliše. Krije u sebe. Kasnije, kako osoba snagu gubi, ovi osećaju su jači, a podnošljivost-tolerancija prema svemu je sve manja, najviše prema bližnjima, i okolini. Teško je reći na koga se ovo konkretno može odnositi, odnosno uraditi, jer sve zavisi od situacije. Ali istina je da se može desiti svima.

NPR: U vezi, momak ili devojka. U porodici, žena, deca, roditelji, bliža i dalja familija, učenik-ca u školki..., i na kraju kada čovek shvati da je sam protiv svih, da ga niko ne razume, zatvara se u sebe, i zatvranjem u sebe osoba koja je pod magijom zvana "omrza" nađe sebi prividan mir, ali to ne traje dugo. Ne traje, jer kasnije dolazi do gubitka apetita, smanjene kilaže, vrtoglavica, malaksalost..., u nekim slučajevima bezvoljnost, a u retkim slučajevima i halucinacije. Čuje glasove.

Ljudi koji su pod ovom vrstom magije vrlo teško prihvataju da su pod uticajem magije, upravo zbog same magije, jer ova vrsta magije deluje na psihu i ne dozvoljava da se sazna istina. Ali i zbog simptoma koje magija ispoljava, koji od oka više deluje kao da se radi o nekoj bolesti, a manje ukazuju o bilo čemu drugom. Zbog ne poznavanje situacije, neki ljudi se često nalaze u nedoumici, magija ili bolest? Ali se većina na kraju odluče za doktora, što podržavam.

Kada jedna osoba dođe u ovakvoj situaciji. To znači da je došla do iznemoglosti! Prvo što treba da uradi je da se javi prvom doktoru, ili medicinskoj ustanovi za pomoć. Doktor ovu pojavu ne može da dokaže a još manje da izleči, jer će uglavnom većina parametara biti uredu. Nalazi su uredu! Može putem odeređenih tableta da se nešto pokuša, ali su rezultati na kraju obično negativni, ili prividno pozitivni.

Teško je reći od kada datira ova magija, ali razlog nastanka je vrlo poznat. Nekada su devojke bile prinuđene da se udaju za momke koje nisu volele, i obrnuto. I sa ovime se tada smatrala da je ovo samo rešenje za određene probleme. Smatralo se da to nije greh jer se rešava čovek nečege što mu je silom nametnuto, i to je bilo tako dok se nisu pojavili ljubomorni ljudi.

Kod ljubomornih ljudi nisu bili ovi problemi, već je bio problem da neko nekoga sruši u njegovoj dobroti, uspehu, odnosno ne bude bolji. I tako se magija zvana "omrza" pretvara u zlo. Počinje da se koristi u druge svrhe..., uglavnom u negativne svrhe. Najviše ono kada je neko finansijski bolji od njega, i još ako ima složnu porodicu. Nesmemo zboraviti ni ono da ne se nekome ne sviđa što neko ima lepšu ili bolju devojku. Lepšu i bolju ženu, decu..., od njega. O poslu i boljim finasijsiskim uslovima da ne govorim.

U ovoj magiji postoji i jednokratni porodični ciklusi. U mnogim porodicama dođe dan neke slave. Dan za porodično i familijarno okupljmanje. Dan kada treba da se slavi i veseli tom skupu ili prazniku, a umesto toga nastaje svađa i totalni raskol! Da li je krivac taj dan? Svetac? Praznik? Nije! Da li je kriv domaćin? Nije! Ali se treba zapitati zašto? Iz moje perspektive znam da je kriv neko drugi, jer ne želi mir porodici i porodičnom okuplanju, slavlju. I ovo se dešava u savkoj veri i naciji.

Možda se mnogi pitaju u porodici, društvu... pitaju zašto na mene kada nije meni urađeno? Magija vam je kao virus. Prenosi se sa čoveka na čoveka, ako ne istog momenta, dešava se u vrlo kratkom vremenu ili kroz nekoliko dana. Ovo ne znači da je osoba koja je pod magijom prebacila svoju magiju na drugog sa namerom da bi postla slobodna, već je samo nesvesnim prenosom sa osobe na osobu proširila kapacitet delovanja magije na druge ljude, a postojeću magiju zadržala na sebe.

Da li postoji zaštita protiv ove magije? Da. Ali postoje više vršta zaštita protiv različitih magija, pa je zato moja preporuka da osobama koja osete neke simptom nalik ovoj magiji, da ne čekaju poboljšanje samo od sebe, jer tim činom pomaže da magija sazreva i postane jača. Da ne kažem, proširi na druge, već da odmah deluje i skine to sa sebe. Nakon analize i skidanja magije, utvrđuje se da li je potrebna amajlija zaštite ili ne.

USKORO OPŠIRNIJE !!!