Admin 06.02.2017 Bela magija

Bela magija je nastala kao kontra udar crnoj magiji. Pošto ljudi bez Božjeg dara nemogu sami da čine čuda, često se pozivaju na moćnija bića iz više svere. Iz drevne civilizacije najjača i najmoćnija bića bili su Bogovi. Iz grčke mitologije vidi se da se u antičkoj grčkoj verovalo čak u 12 Bogova i Boginja koja su činili razna čuda. Danas se veruje samo u jednog Boga. U hrišćanstvu i u Anđele. U pravoslavlju i u Svece (Slave) koji se obavezno prizivaju kada se bela magija radi. Prizivanjem Boga, Anđela, Slave... u beloj magiji radi se sa izuzetnim poštovanjem jer se misli, očekuje, a ponegde i dokaže, da čovek samo uz pomoć ovih sila može da se spasi od đavolskih napada.

Bela magija primenjuje se u svim segmentima našeg života. Naročito kada je čovek napadnut, opsednut, negativnim bićem iz niže svere, odnosno podzemlja. NPR: Kada smo zbog crne magije izloženi psihičkom, duhovnom i svim drugim vrstama propadanja. Mnogi misli da u podzemlju živi samo đavo, ali sa tačke gledišta belih magova, slobodno može da se kaže da u podzemlje živi čitava armija zlih bića koja vreba čoveka u svakom momentu. Međutim iz obrazloženja belih magova, podzemne sile mogu da napadnu čoveka samo ako je čovek duhovno neizgrađen, (u ovo spadaju najčešće deca) ili ako je neko negativno biće crni mag poslao da ga napadne ili učini neko manje ili veće zlo.

Za belu magiju kaže se da je magija koja je Bogom dozvoljena, i da se ne radi o magiji koja menja ljudsku sudbinu ili čini je lošijom, već je popravlja, odnosno čini boljom. U beloj magiji od rekvizita najčešće koristi se Krst koji poziva Boga u pomoć, sveća koja predstavlja Krsnu Slavu, oštar nož koji kao sablja preseca čini, bosiljak i tamjan koji blagosilja i štiti od upada zlih (demonskih) sila, i voda sa više zdravih izvora koja pere dušu osobe koja je pod uticajem crne magije. Negde se koristi i flaša crvenog vina kao Hristova krv. Neki beli magovi koriste i ljutu suvu papriku (ukoliko je osoba lenja) najčešće crvene boje, ili med ako nekome skidaju magiju zvanu "omrza". U težim slučajevima gde su zaključani brakovi, napredak u kuću... koristi se katanac za otključavanje. I Molitva za koju se narodski kaže bajalica.

Kako za crnu magiju, tako i za belu magiju moramo priznati da se radi o nekom obliku magije. Bela magija ima za cilj da na natprirodan način (uz pomoć sile iz više svere) uništi ili ubije crnu magiju (silu iz niže svere). Podela na belu i crnu magiju je prilično diskutabilna tema i podložna raznim tumačenjima pošto neki, poput crkve, svaki oblik magije smatraju protivprirodnim uplitanjem u prirodne tokove i pokušajem sticanja spoznaja na način koji se smatra neprimerenim. Crkve za belu magiju kažu da pomoć koju čovek dobije putem bele magije je upravo lukava prevara satane i da je beli mag isto što i crni mag, a u nekim slučajevima i opasniji. Sve je dobro rečeno samo fale dokazi.

Mnogi se pitaju kada je i kako je nastala bela magija. Nažalost, pitanje je jako teško, ali probaću da dam svoje obrazloženje. Još u starom veku kod drevnih Egipćana i Persijanaca javlja se prvi put crna magija. Ovi su ljudi sklapali pakt sa đavolom a za uzvrat dobijali bi razne formule (bajalice) koja su uz pomoć zlih bića iz niže svere (podzemlja) i razne recepte za pravljenje raznih napitaka činila razna čuda. Osobe koje bi sklapale pakt sa đavolom zvali su se vešci ili veštice. Pošto je crna magija, verovatno, bila jedino ali sigurno najveće čudo u to vreme, crna magija kasnije se proširuje i na antičke Grke i Jevreje da bi u periodu rimskog carstva proširilo po Evropi. Najviše korišćenja crne magije bilo je u mračnom srednjem veku. Naročito u Španiji, Francuskoj, Italiji, Nemačkoj... Mnogi okultisti kažu da do pojave mračnog srednjeg veka, veštice i vešci su uglavnom mirovali. Njihova se aktivnost svodila se na lečenju, travama, napicima... osim izuzetaka, i kada je počeo lov na veštice, tada su počeli prvi i ozbiljni problemi.

U tom vremenskom (mračnom) periodu na mnoge ljude od strane veštica i vešca bačene su kletve, magija... okultisti kažu da su gradovi i sela živih pretvarali se u gradove i sela mrtvih. Zbog same situacije predpostavlja se da su se tada ljudi molili Bogovima i da su tada i nastale prve ili prave formule kako da ljudi sa sebe skinu kletve, magiju, bolest... ili zaštite od svega toga i to se održalo do danas. Za ove ljude se govorilo da su beli magovi, ali nažalost u naletu crkve koja je u mračnom periodu uništavala je sve što je mislilo i radilo drugačije od onoga što je crkva govorila, mnogo je belih magova pogubljeno kao veštice i vešci i ako to nisu bili. Čak i više nego crnih magova, jer crni magovi su se skrivali po pećinama, brdima... da bi sačuvali živote i ujedno sa tih mesta bacali svoje kletve. Mogućnost da su beli magovi nastali baš u ovom periodu pisanih dokaza za ovo nema, ali logika kaže, da kada se bolest pojavi, za tu se bolest tada lek traži pa je zato ova tvrdnja vrlo moguća.

Da bela magija ima blagoslov i pomoć sila iz viših svera dokaz je i to da bela magija može da poništi crnu magiju, i ne samo da poništi crnu magiju, već može od nje kvalitetno da se zaštiti. Dok crna magija beloj magiji a naročito zaštiti od crne magije nemože da učini isto. Mnogi ljudi nikada nisu okusilu životne nedaće nastale crnom magijom, pa im je teško da u bele magove poveruju, ili ako im se nešto desi, obično misle da je to stvar sudbine, ali ja vam kažem da beli mag ne šteti čak i pored toga što sam ja protiv svake magije.

Da u belu magiju veruju ljudi širom sveta, ja ću vam ovde izneti i jedan vrlo interesantan primer iz Kine. Daklem, u Kini veliku važnost pridaje se magičnom ogledalu. Magično ogledalo je instrument pomoću kojeg se kinezi zaštićuju od uroka, crne magije, odnosno protiv zla, smrti i bolesti. U Kini se veruje da snaga i moć demona znatno se smanji ukoliko se taj demon ili grupa demona ugleda u magičnom ogledalu, čak vlasniku tog ogledala ne mogu učiniti ništa.

Naravno nije Kina jedina zemlja koja veruje u moć ogledala. Na prostorima Balkna, u nekim krajevima, veruje se da ako noću ogledalo, ili ogledala u prostorijama koja borave i spavaju ostanu nepokrivena, može slučajno da uleti neki duh šetač, i ako se ogleda u ogledalo, on ostaje da živi tu. Iz straha ili iskustva, mnogi praktikuju pokrivanje ogledala tokom noći, a naročito ako imaju bebu ne stariju od šest meseci. Ovde interesantno je još što se ovo najviše praktikuje kada je pun mesec, a vrlo je poznato da tokom punog meseca se najviše radi na izradi i bacanju crne magije, pa je zbog toga vrlo moguće da je ovo istina, a ne strah.

U beloj magiji postoji i duhovna zaštita od čini, vradžbina, crne magije, duhova i demona. Na internetu mogu se pronaći na desetine formula za pravljenje raznih zaštita protiv magije, ali istina ipak pokazuje da pravu zaštitu protiv bilo kakve magije znaju samo beli magovi. Po meni, ne samo da znaju pravu zaštitu, već znaju protiv koje magije kakvu zaštitu da naprave, i ako želite da vam trud ne bude uzaludan a uspeh dugotrajan, potražite ljude koji to istinski mogu i znaju.

I za kraj mogu još da kažem, da vam bela magija nemože da naškodi ako se nalazite u prave ruke i kod osobe sa zdravim razumom, a vi istinski pod uticajem crne ili neke druge magije.